Akce na měsíc červen 2021

Dne 1. 6. 2021 bude probíhat DEN DĚTÍ na školní zahradě. Pro děti bude připravený doprovodný program ve spojitosti s hrami, soutěžemi, překážkovými drahami a dopoledne zakončíme sladkou odměnou. Děti budou mít tradičně barevná trička podle tříd (Srdíčko - čevená, Sluníčko - žlutá, Čtyřlístek - zelená, Balónek - modrá).

Dne 3. 6. 2021 se uskuteční HRAVÉ DOPOLEDNE. Program bude probíhat na školní zahradě a děti se mohou těšit na různé soutěže.

DIVADLO KRABICE přijede do školky s pohádkou VÁCLAV A SLIMÁK. Pohádka se odehraje na školní zahradě dne 9.6. 2021 od 9:30 a bude se vybírat 50,-Kč.

Třída ČTYŘLÍSTEK a BALÓNEK bude pořádat dne 15. 6. 2021 sportovní dopoledne na školní zahradě. Děti budou moci prokázat své dovednosti na příklad v hodu do dálky, ve skoku do dálky, ve štafetovém běhu aj.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude probíhat ve středu 16. 6. 2021 od 15:00hod.

Dne 22.6. 2021 proběhne na školní zahradě slavnostní ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Děti si pro rodiče připraví krátký program, představíme Vám naše školáky a následně obdrží pamětní list s knihou.